Talarträning
Hem

Vi utvecklar talare

så att budskap når ut och skapar skillnad
Vi vet...

... att värden utvecklar världen


Vår övertygelse är att värden för oss människor skapas av nyfikenhet som leder till kunskap.

Att sprida värdefull kunskap och sträva efter nya perspektiv utvecklar inte bara människor och samhälle utan ger förutsättningar för en bättre värld.


Speaker Academy är ett stöd för talare så att värdebyggande budskap når rätt publik.Vi tror på att utveckla talare, chefer & ledare så att kunskap levandegörs


Vi tror på att gå från att berätta ett budskap till att skapa förutsättningar för skillnad
Talarträning öppna kurser


Talarträning och öppna talarkurser för dig som chef eller ledare som vill få nya verktyg att engagera och inspirera.


Vi erbjuder anpassade upplägg för företag


Inspirationsdagar - Presentationsträning - Individuella utvecklingsprogram med mer


Skräddarsydda företagsupplägg

Utveckling & stöd för professionella talare


Vi agerar som din agent eller manager eller så är vi ditt tillfälliga bollplank i ditt nästa steg i att nå större scener eller av andra skäl sprida ditt budskap.


Vi tror starkt på kraften som ligger i det nytänkande budskapet och vi ser därför talare som ambassadörer för det som kan ske snarare än det som har hänt.

Vi hjälper dig att ta ditt nästa steg som talare

Utvecklingssteg talare


Avlastning & Utveckling


Agent - Avlastning


Avlastning - Agent


som agent avlastar vi dig i det dagliga för att ytterligare professionalisera dig som talare.Läs mer---
Utveckling - Manager


Som manager ser vi till att utveckla  förutsättningar som leder dig som talare mot större scener.Läs mer---Branding & Koncept


Skalbarhet - Accelerator


Som accelerator stöder vi i konceptualisering och bolagiseringsfrågor.Läs mer---