Talarträning
SpeakersEn Academy för talare - vad innebär det och behövs det?


Idag är det ingen självklarhet att det bästa budskapet når sin rätta publik. Det räcker alltså inte att ha ett värdeskapande budskap och att ha levererat bra på scen ett par gånger.

 

Att lyckas som talare är en kombination av många olika saker. Det finns stora likheter med att driva ett företag. Ditt personliga varumärke blir avgörande och behöver vårdas och skyddas.


Innehållet och ämnet på din föreläsning ska vara unikt och ligga i tiden så att du blir efterfrågad och köpbar. Inom Speaker Academy skräddarsyr vi det program och de tjänster som du behöver för att ta nästa steg kontinuerligt i din talarutveckling.

 

Speaker Academy handlar alltså inte om en traditionell utbildning utan om avlastning och utveckling. Vi kartlägger ditt behov och sätter igång det roliga samarbetet. Vårt mål är att ditt budskap ska nå sin rätta publik på ett värdebyggande sätt för både dig och din kund.
Speaker Academy - ditt professionella stöd som talare


få fler talaruppdrag

Avlastning & UtvecklingSpeaker Academy hjälper dig på flera sätt


Kanske behöver du en agent som tar hand om ditt inkommande flöde av förfrågningar och journalistkontakter? Kanske behöver du hjälp med hantering av ekonomin och kvittoredovisning? Eller så vill du ta ett omtag eller ett nytt tag och då hjälps vi åt att utveckla dig mot ditt nästa steg.


Bilden visar överskådligt de delar vi stöder.


Vi tror på att anpassa efter dina förutsättningar i den fas du är i.


Vi har haft förmånen att arbeta med några av Sveriges främsta talare. Genom att duplicera faktorer vi sett skapat framgång kan vi erbjuda ett unikt stöd för varje talares specifika behov.