Talarträning
Agent

Frigör tid & vässar prisbilden


Genom att anlita en agent tar du direkt steget mot ökad professionalisering. Som agent avlastar vi dig så att du frigör tid till det du är bäst på. Tillsammans bestämmer vi vad du vill fortsätta göra själv och vad du vill slippa.


Vi testar oss fram och lär känna varandra. Genom regelbundna avstämningar trimmar vi in effektiviteten så att vardagen blir lättare och lönsammare. Bara du vet hur du vill ha det och vi tipsar om förbättringar som du kanske ännu inte känner till.


Med en personlig agent...

...får du någon som tar hand om det praktiska så att du som talare kan fokusera på din leverans och utveckling. Våra agenter har därför en bakgrund av att driva projekt med struktur och affärsfokus.


I det dagliga arbetet så kan agenten exempelvis ta hand om förfrågningar, boka direkt i din kalender, sköta planering av resor och boende, hantera utlägg, fakturera eller det du önskar få hjälp med.

Effektivt

understöd

Att bli mer effektiv...


Vad lägger du din tid på, hur effektiviseras flöden och hur vässar vi priset?


Att ha en personlig agent innebär avlastning i både tid och huvudbry.


Varje förfrågan hanteras professionellt och kunden får snabb återkoppling och blir prioriterad. Varje kund är viktig, oavsett om de köper eller ej och oavsett om de har råd eller inte.


Våra talare berömmer oss för att de fått en värdefull co-pilot där vi:

- har direktaccess i kalendern så att vi kan ge snabba svar

- oftast har direktkontakt med kunden utan mellanhänder

- ökat priset per föreläsning mellan 50% och 150%

- där kvittohantering, resor- och hotellbokningar skapat en enklare vardag