Talarträning
Accelerator - Koncept


Bolagisering och skalbarhet


Att växa i sin verksamhet kan exempelvis innebära att anställa eller skapa paketering som går i linje med det budskap du har på scen.


Att skala upp från det personliga varumärket handlar till stor del om affärsutveckling och transparens mot sin målgrupps behov. Det kan därför röra sig om att skapa en eller fler nya verksamheter där företaget som byggs upp exempelvis levererar produkter eller tjänster som skapar den  skillnad du som talare pratar om. På så sätt går man exempelvis från att erbjuda inspiration till konkret skillnad och perspektivskiften.


Vi är stöpta i formen som entreprenörer och har var med och startat flertalet bolag, varit VD, marknadschefer och säljchefer i snabbväxande bolag. Vi kan därför stödja i tankar och fungera som accelerator i koncept- och bolagiseringsfrågor.


Brandingens betydelse

Att tänka branding som talare är kanske avgörande för att fullt ut kunna leva på att föra ut sin kunskap. Vad händer när du googlar ditt namn eller det du pratar om. Är värdet tydligt? Skickas potentiella kunder direkt mot dig eller rider andra du inte har affärer med på ditt brand?


Att bygga sitt brand innebär att paketera innebörden av det du kan, antingen som produkter /tjänster eller utökat i bolagsform.Att växa med

sitt brand

Utfall och affärsnytta framför produkt och pris


Varför sorterar vi som kunder generellt på pris när det är effekt vi vill uppnå?


Ponera att du som talare genomför en föreläsning för 30 000 kr för ett företag som bjudit in 100 anställda, partners eller potentiella kunder. Ditt varumärke och ditt rykte var det som gjorde att valet föll på dig som möjlig föreläsare. Att se till att de väljer dig istället för att ta någon som är billigare handlar mycket om paketering och att utbilda kunden i önskad effekt.


Kundens verkliga kostnad runt ovan exempel är avgörande större (ex 100 inbjudan personer ggr timkost per anställd + lokal + planering). Ditt pris blir irrelevant i det större sammanhanget men kanske avgörande om man bara utgår från en satt budget.


Din leveransen bör därför jacka i syftet varför kunden gör eventet och få en leverans som kanske sträcker sig förbi din performance på scen. Varför inte ett paketerat koncept med delar av din föreläsning i kombo med samintervju med beställaren i redigerat format för dem att använda på sitt intranät eller sin egen marknadsföring? Det innebär merförsäljning för dig och är förmodligen något både du och din kund kommer att tjäna mycket på.


Jobbar du med oss så ser vi till att gemensamt hitta köpbarheten hos din kund/målgrupp och att skapa efterfrågan runt möjlig merförsäljning.


Större planer än så?


We like :)