Studio - Produktion

Ett besök i studion

Laddar fler bilder...

En del av att konceptualisera sitt varumärke kan vara att producera rörligt material. Varför inte ihop med ett animerat innehåll. Vi jobbar här bl.a. med Impact Studios som har en centralt belägen studio i Stockholm.

Utökat kundvärde

Ett annat använingsområde är givetvis att paketera film som en förlängning på din föreläsning. Ponera att du kombinerar att ha en kamera på plats för att fånga delar av innehåll och spontana publikreaktioner med att bjuda kunden till studion för summering och insikter.

Om vi utgår från att kunden vill bli både inspirerade och få effekt av det du pratar om så kan detta ge stora mervärden och innebära merfakturering från ditt håll.

Vi kan serva i allt från att ha en kamera på plats under föreläsningen till att ha ett färdigklippt material som kunden exempelvis kan lägga ut på sitt intranät

Så för både det enkla behovet till det mer komplexa.

 

---

 

Filmat material har många användningsområden. Komplext innehåll kan enklare förklaras, känslan du förmedlar kan kommuniceras, publikens upplevelser kan visas och kunder kan intervjuas där de berättar vad din föreläsning gett för insikter och nya kunskaper.

 

Film kan också spridas i utvalda kanaler för att synliggöra dig och göra dig och ditt signum känt.

 

Vi kan serva med att filma dina föreläsningar och att klippa och animera material som behövs för dina behov.

 

Produktioner

 

Att koppla ditt budskap till en större kontext kan skapa värden både för dig som talare och dina kunder.

 

De som ännu inte känner till dig kan få svårt att få igenom ett beslut att anlita dig. Här kan ett bra filmmaterial hjälpa till.

KONTAKT

 

Speaker Academy

Birger Jarlsgatan 58 / Ekskäret klustret

(Obs, ingång till vänster om porten)

114 29 Stockholm

Tel: 0708-23 10 85

 

E-post: info@speakeracademy.se

SPEAKER ACADEMY

 

Vi utvecklar talare så att kunskap når nya perspektiv.

 

Vi ser kraft i förankrad kunskap i en värld med allt fler alternativa sanningar.

 

Tillsammans frigör vi potential.

© Copyright 2017 Speaker Academy Rights Reserved