Storytelling

Denna sida är under uppbyggnad. Snart kommer vi att beskriva hur du kan jobba med storytelling för att bygga såväl organisationers brand såväl som individers.


Vill du inte vänta? Skicka då ett mail till Magnus Åkerlind för ett möte för att beskriva hur bl.a. ett digitalt budskap nådde 1 miljon visningar på kort tid, eller hur aktiv budskapsspridning skapar attraktion och engagemang.


Magnus når du via vår kontaktsida.