Scenträning

Att ta sitt budskap till nästa nivå

Är du bra på det du gör, men att tala inför andra är något du drar dig för eller bara ogillar? Eller, är du en erfaren talare som önskar ta ditt budskap till en till en ny nivå?


Vi är specialister på att få budskap att skapa skillnad och att träna bäraren av budskapet att utvecklas till en trygg, äkta och inflytelserik talare. 


Idag räcker det inte att stå framför sina lyssnare, trycka fram sina powerpoint bilder och ta för givet att budskapet som förmedlades också per automatik är samma budskap som sprids vidare. Publiken, lyssnarna förväntar sig mycket mer.


Värdebyggande kommunikation

De flesta har nog en väldigt klar bild av att ha genomlidit en konferens där talaren pratat utan att på något sätt engagera eller intressera, eller så har vi fått höra en självupptagen chef som krampaktigt plöjt igenom sin 50-sidiga presentation eller på annat sätt utvikit det genuina intressets radar.


Likväl är vi många som blivit helt uppfyllda av de talare som trollbinder sin publik. Att lära sig bemästra sitt framträdande oavsett om det är för potentiella kunder eller den stora scenen på konferensen kan vara av avgörande värde. Detta gör att man kan fundera på varför allt ifrån koncernVD:ar till säljare inte utvecklat denna färdighet, utan kommer illa förberedda i att möta sin publik.


Att få publiken att vilja agera

Handlar det bara om retorik, eller vad gör egentligen de scenkonstnärer som intar en scen som att det vore det självklaraste i världen för att sedan enbart med sin röst och sitt kroppspråk får sin publik att följa minsta vink?


Har du sett några TED Talk så går det snart att utröna ett mönster i hur talarna har en förmåga att gå från att tala till att med ord måla upp beskrivande bilder som känns intressanta och relevanta. Dessa bilder beskriver ofta ett perspektiv där åhöraren blir delaktig genom egna tolkningar och bilderna ger då en angelägenhet att agera om det nya perspektivet är attraktivare än nuläget.


Kalla det gärna en behovsanalys som kan användas likväl för att engarera medarbetare som för att pitcha ett upplägg till en kund eller beslutsgrupp.
Talarträning för näringslivets små och stora scener

Speaker Academy for Business hjälper dig i din roll som chef, ledare eller engagerad medarbetare att bli en bättre talare där du får verktyg i att framföra ditt budskap med större tydlighet och äkthet för att inspirera dina åhörare på en ny nivå.


Vi erbjuder öppna kurser, interna skräddarsydda utbildningar och individuell talarträning. Vår erfarenhet och kunskap hämtar vi från föreläsarens och skådespelaren scener, från hjärnforskning och vad som finns att lära av att göra ett TED Talk.


Öppna kurser

Talarträning - Öppna kurser


Vi anordnar utvecklingsprogram för talare och moderatorer.


Personlig talcoach

Personlig talarcoach


Enskild anpassning och träning för små & stora framträdanden.

Skräddarsydda utbildningar

Skräddarsydda kurser


Företagsanpassade kurser och workshops kring budskapsspridning.